Invent

Over het MinT onderzoek

Behandeling van pijnklachten lage rugpijn

Pijnspecialisten in heel Nederland voeren vaak pijnblokkades uit bij patiënten met chronische lage rugpijn. In de Nederlandse richtlijn is overeenstemming over de effectiviteit van deze behandeling.

Geen bewijs voor effectiviteit behandeling

Overzichten van recente onderzoeken concluderen echter dat er geen sterk bewijs is voor de effectiviteit van pijnblokkades bij patiënten met chronische lage rugpijn. Pijnspecialisten geven  voor deze tegenstrijdigheid de reden dat zij slechts een subgroep van patiënten behandelen, namelijk patiënten met mechanische lage rugpijn: pijn veroorzaakt door de facetgewrichten, tussenwervelschijven (disci) of sacroiliacale gewrichten. Echter, ook in deze groep is het bewijs beperkt. Dit onderzoek richt zich daarom op de effectiviteit en kosteneffectiviteit van pijnblokkades bij patiënten met chronische mechanische lage rugpijn.

Meten van de effectiviteit van pijnbehandeling

Het doel van deze studie is het evalueren van de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een pijnblokkade als toevoeging aan een multidisciplinair pijnprogramma voor patiënten met chronische mechanische lage rugpijn. In de studie worden patiënten met mechanische lage rugklachten bij de pijnspecialist verdeeld in twee groepen. De ene groep krijgt het multidisciplinaire pijnprogramma, een andere groep krijgt tevens het multidisciplinaire pijnprogramma met daarnaast de pijnblokkade.

Welke patienten kunnen deelnemen?

Alle mensen die zich met chronische lage rugklachten melden bij een pijnspecialist in een ziekenhuis dat deelneemt aan de studie komen mogelijk in aanmerking voor de studie. De pijnspecialist zal u een aantal vragen stellen, lichamelijk onderzoek doen en u daarna uitnodigen voor deelname aan de studie als dit in uw situatie mogelijk is. In totaal zullen er 612 mensen daadwerkelijk worden ingedeeld in een van de twee groepen. Daarnaast zullen nog 7200 mensen met mechanische lage rugpijn meedoen in een observationele studie. Zij worden niet ingedeeld in een van de twee groepen, maar worden wel gevraagd gedurende een jaar een aantal vragenlijsten in te vullen.

Welke behandelgroepen zijn er?

In dit onderzoek vergelijken we twee groepen. A:  Patiënten die een multidisciplinair pijnprogramma zonder pijnblokkade krijgen, en B: Patiënten die een multidisciplinair pijnprogramma met pijnblokkade krijgen.

 A. Multidisciplinair pijnprogramma zonder pijnblokkade

Dit pijnprogramma wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut/ oefentherapeut, eventueel in samenwerking met een psycholoog. U krijgt in een periode van drie maanden een op maat gemaakte en intensief begeleide behandeling bij de fysiotherapeut/ oefentherapeut. In dit programma zijn de meest recente wetenschappelijke inzichten opgenomen. U zult hierbij concrete doelen stellen die u helpen uw dagelijkse activiteiten beter uit te kunnen voeren zonder belemmering door uw lage rugpijn. Met dit programma wordt geprobeerd de onderliggende oorzaak van de lage rugpijn te bestrijden.

B. Multidisciplinair pijnprogramma met pijnblokkade

U neemt eveneens deel aan het op maat gemaakte en intensief begeleide multidisciplinaire pijnprogramma. Daarnaast krijgt u tot maximaal drie keer een pijnblokkade in uw lage rug. Met deze blokkade wordt geprobeerd de pijn in de lage rug te verdoven door één of meerdere zenuwen te blokkeren.

Toewijzing tot de groepen

Patiënten die kunnen deelnemen aan het onderzoek worden willekeurig verdeeld over de twee groepen. Dit gebeurt door middel van een centrale, computergestuurde lijst met willekeurige nummers. De uitkomst van de randomisatie wordt doorgegeven aan de lokale onderzoeksverpleegkundige. In ieder deelnemend ziekenhuis worden evenveel patiënten aan beide groepen toegewezen.

Welke metingen worden verricht?

De patiënten krijgen op verschillende momenten vragenlijsten toegestuurd via e-mail.   Op het moment dat de patient door de arts wordt ingeschreven in het onderzoek krijgt hij of zij de eerste vragenlijst. Na 3 weken, 6 weken, 3, 6, 9 en 12 maanden volgen de andere vragenlijsten. De resultaten van het onderzoek worden gebaseerd op de gegevens van deze vragenlijsten.

De belangrijkste uitkomstmaten zijn de verandering in pijn, het ervaren herstel en het dagelijks functioneren. Daarnaast worden ook de kwaliteit van leven, de patiënttevredenheid, de algemene gezondheid en chronische pijnervaring gemeten. Ook krijgt u een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar de kosten die met de behandeling gepaard gaan.

Onderzoeksopzet

Onderstaand is het verloop van de patiënt door het onderzoek schematisch weergegeven: