Invent

De online vragenlijst

U krijgt de online vragenlijst per email  opgestuurd.

Bij vragen kunt u terecht bij de “help-functie” van de vragenlijst, of lees de veelgestelde vragen hieronder door.

Waar kan ik de vragenlijst vinden?

U krijgt de vragenlijsten automatisch via de e-mail. U krijgt een vragenlijst direct na uw bezoek aan de anesthesioloog waarin u heeft aangegeven deel te willen nemen aan de studie. Verder krijgt u een vragenlijst 3 weken, 6 weken, 3 maanden, 6 maanden en een jaar na het begin van uw behandeling.

Er staat een link in de e-mail waarop u kunt klikken en dan opent de vragenlijst zichzelf.

Moet ik de vragenlijst in een keer invullen?

U hoeft de vragenlijst niet in een keer in te vullen. U kunt de vragenlijst tussendoor opslaan en later verder gaan. U kunt dit doen door de vragenlijst af te sluiten (door op het kruisje te drukken) en op een later moment afmaken. Wel willen we vragen de vragenlijst, zo snel mogelijk volledig in te vullen.

Tot wanneer kan ik de vragenlijst invullen?

Het is belangrijk voor de resultaten van de studie dat u de vragenlijst zo snel mogelijk invult nadat u deze ontvangt. Als u de vragenlijst binnen een week niet (volledig) heeft ingevuld ontvangt u een herinnering voor het invullen.